Gebruikers

Evenementen

Geen aankomende evenementen.

Maintis biedt de oplossing om storingen te melden door wie, waar en wanneer u wilt. In het proces van het melden en oplossen van de storingen zijn verschillende type gebruikers betrokken. Maintis verbindt deze gebruikers snel en effectief met elkaar.

Eigenaar

Inzicht is van groot belang voor een gebouweigenaar. De eigenaar moet inzicht hebben in alle processen binnen en buiten het gebouw, van storingsmeldingen tot financiën. Maintis biedt dit overzicht, middels verschillende modules kan de eigenaar alles in de gaten houden. De basis van Maintis wordt gevormd door de database van de gebouwen en installaties van de eigenaar. Alle gegevens van het gebouw worden geïmplementeerd en aan elkaar gekoppeld om eenheid en overzicht te creëren.
De eigenaar legt de machtigingen per gebruiker vast, zodat elke gebruiker alleen te zien krijgt wat diegene daadwerkelijk nodig heeft. Hierdoor kunnen ook alle aannemers en onderhoudspartijen toegang krijgen tot de data, zonder gevoelige informatie te delen.

Gebruiker

Storingen worden voornamelijk gemeld door de gebruikers. Een gebruiker van het pand kan tijdens de dagelijkse werkzaamheden tegen gebreken of storingen aanlopen en het is dan belangrijk dat hier snel en gemakkelijk een melding van kan worden gemaakt. Zo kost het de gebruiker niet veel tijd om de melding door te geven en kan het herstelproces snel op gang worden gebracht. Doordat de assets binnen Maintis aan onderhoudspartijen gekoppeld zijn, hoeft de gebruiker alleen de assetsoort, assetplaats en urgentie door te geven en wordt direct de gekoppelde partij op de hoogte gebracht. Bij het melden kan de gebruiker ervoor kiezen om op te hoogte te blijven van de ontwikkelingen van de melding.

Onderhoudspartij

Het (on)geplande onderhoud wordt gedaan door de onderhoudspartijen. Dit kunnen zowel interne monteurs of externe aannemers zijn. De partijen hebben alleen inzicht in het onderhoud dat aan hen is toegewezen, zo kan bijvoorbeeld de schilder geen taken van de loodgieter zien. Het geplande onderhoud wordt (meer)jaarlijks ingepland, zo heeft elke onderhoudspartij een eigen (meer)jaarlijkse planning en kunnen ze er ver van te voren rekening mee houden. Het ongeplande onderhoud, wordt pas gepland zodra een gebruiker een melding heeft gemaakt binnen Maintis. De onderhoudspartij beoordeeld de melding met behulp van de urgentie die de gebruiker heeft doorgegeven. Is de urgentie hoog, dan zal de onderhoudspartij snel de juiste technicus moeten sturen.

Gebouwbeheerder

Overzicht is van groot belang voor een gebouwbeheerder. Alle meldingen van de gebruikers, worden ook doorgestuurd naar de gebouwbeheerder. Een gebouwbeheerder kan er zelfs voor kiezen om eerst zelf de melding te beoordelen, voordat deze wordt doorgezet naar de onderhoudspartij. Alle trajecten zijn zichtbaar voor de gebouwbeheerder, deze heeft vaak dezelfde rechten als de eigenaar, namelijk inzicht in alles. De beheerder houdt de voortgang van gepland onderhoud in de gaten en zorgt dat de onderhoudspartij meldingen (op tijd) oppakt. Ook het budget wordt in de gaten gehouden door de beheerder. Houdt alles in de hand en behoud overzicht met Maintis!