Gebruikers

Evenementen

Geen aankomende evenementen.

Maintis biedt de oplossing om storingen te melden door wie, waar en wanneer u wilt. In het proces van het melden en oplossen van de storingen zijn verschillende type gebruikers betrokken. Maintis verbindt deze gebruikers snel en effectief met elkaar.

Eigenaar

Een eigenaar van een gebouw wil inzicht in het proces van alle (storings) meldingen die met het gebouw en de installaties te maken hebben en met de kosten die met de afhandeling gemoeid zijn. De basis van Maintis wordt gevormd door dat de database van de gebouwen en installaties. Daarnaast wordt vastgelegd welke partijen gemachtigd zijn om meldingen door te geven (bijvoorbeeld de gebruikers of de gebouwbeheerder). Ook de onderhoudspartij, die door de eigenaar gecontracteerd zijn voor het opvolgen van de meldingen, worden in de database vastgelegd.

Gebruiker

Een gebruiker wil meldingen van storingen, zoals koudeklachten of lekkage op een efficiënte en eenvoudige wijze kunnen melden aan de gene die verantwoordelijk is voor de afhandeling. Ook wil de gebruiker graag geïnformeerd worden over de status van de melding en terugkoppeling krijgen over de afhandeling. Gebruikers kunnen hun meldingen online melden via Maintis en zien realtime een overzicht van alle meldingen, inclusief de terugkoppeling.

Onderhoudspartij

Een gebruiker wil meldingen van storingen, zoals koudeklachten of lekkage op een efficiënte en eenvoudige wijze kunnen melden aan de gene die verantwoordelijk is voor de afhandeling. Ook wil de gebruiker graag geïnformeerd worden over de status van de melding en terugkoppeling krijgen over de afhandeling. Gebruikers kunnen hun meldingen online melden via Maintis en zien realtime een overzicht van alle meldingen, inclusief de terugkoppeling.

Gebouwbeheer

Een gebruiker wil meldingen van storingen, zoals koudeklachten of lekkage op een efficiënte en eenvoudige wijze kunnen melden aan de gene die verantwoordelijk is voor de afhandeling. Ook wil de gebruiker graag geïnformeerd worden over de status van de melding en terugkoppeling krijgen over de afhandeling. Gebruikers kunnen hun meldingen online melden via Maintis en zien realtime een overzicht van alle meldingen, inclusief de terugkoppeling.