Maintis komt met een Smart Sensor

Evenementen

Geen aankomende evenementen.

Hét begin van IOT gekoppeld aan onze applicatie Maintis. VHB verwacht verdere integratie van slimme IOT oplossingen in FMIS voor nieuwe onderhoudsconcepten, zoals predictive maintenance.

Data verzamelen is noodzakelijk om voorspellingen te doen over het gedrag van assets. Binnen onze applicatie Maintis managen wij het gehele onderhoud van assets, van preventief tot vervanging. Dat managen gaan wij dynamischer maken. Externe parameters gaan mede invloed uitoefenen op het onderhoudsconcept van assets en bijvoorbeeld het bepalen van de werkelijke levensduur van assets.

Onze eerste prototype is een multi-sensor, waarbij temperatuur, relatieve vochtigheid, CO2, geluid, licht en beweging wordt gelogd. Het volgende prototype gaat energie meten en schakelen. Deze multi-sensor+ kan dan ook ingezet worden als zoneregeling. Sensor type 3 is in voorbereiding, deze kan worden ingezet in industriële omgevingen (trillingen/netvervuiling c.q. hoger harmonischen).

Een van de struikelblokken voor het verzamelen van data is de kostprijs. De sensor is daar mede debet aan. Eind 2016 hebben wij 5 draadloze sensoren en 2 bijbehorende ontvangers ingekocht voor ongeveer €2.000,- euro. Vandaag kunnen we aantonen, dat we draadloze sensoren kunnen produceren voor minder dan € 100,-. VHB gaat geen hardware leverancier worden, maar wil aantonen, dat het verzamelen van data toegankelijker is dan je zou verwachten.

Waarom Smart Sensor?
Sensoren zijn volop te koop, maar integratie van sensoren in de FMIS applicatie Maintis gaan een meerwaarde leveren. De applicatie gaat verbanden leggen tussen verschillende processen. De analyse van de data van deze sensoren, in combinatie met bijvoorbeeld loggingen van GBS-systemen, gaan de gebruikers in gebouwen/woningen gemakkelijker maken. Denk bijvoorbeeld aan wat de smartphone al voor je doet.